Zásady zpracování osobních údajů

 

 

Děkuji za návštěvu stránek www.janapodzemna.cz. Ochranu Vašich soukromých údajů beru vážně. Chtěla bych, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře a především bezpečně. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je velmi důležitou záležitostí, kterou při informačních a obchodních procesech beru na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s aktuálními právními předpisy.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Plně respektuji důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat,

která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu, chráněna proti zneužití a vázána mlčenlivostí.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: vyplněním webových formulářů návštěvníka webu www.janapodzemna.cz souhlasí návštěvník se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Mgr. Jany Podzemné, trv.bydliště Jabloňová 26, 62100, Brno, jakožto správce a s jejich následným případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

E-maily s novinkami, informacemi, obchodními sděleními rozesílám prostřednictvím e-mailingové služky Smartemailing od firmy Smartselling, která důsledné dbá na protispamovou politiku, bezpečnost a ochramu osobních údajů. Více informací zde:

Mgr. Jana Podzemná, IČ:74862081 se sídlem Jabloňová 26, 62100, Brno,

která provozuje webové stránky www.janapodzemna.cz, zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, tyto údaje:

 

Shromažďované údaje
Prostřednictvím webového rozhraní www.janapodzemna.cz se zájemci a návštěvníci webu na základě svého svobodného rozhodnutí mohou přihlásit k absolvování on-line kurzů zdarma či placených kurzů a produktů a vyplnit objednávku na produkty nabízené na webu k uskutečnění kupní smlouvy.

- zpracovávané osobní údaje u on-line kurzů zdarma: e-mail (povinný) a jméno (nepovinný údaj)

V případě, že projevíte zájem o tyto bezplatné on-line kurzy, e-mailová adresa je nezbytná k rozesílce. V přihlašovacím formuláři máte možnost vyjádřit svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů na základě dvojího potvrzení (tzv. double opt-in). Souhlas může být kdykoli odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě. Vaše údaje budou zpracovávány po dobu 1 roku. Před uplynutím této doby budete informování prostřednictvím e-mailu.  Sami se můžete  kdykoli odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce každého e-mailu či se dobrovolně opět nahlásit zpět na www.janapodzemna.cz.

 

- uskutečnění kupní smlouvy (vyplnění objednávky za účelem nákupu vybraného produktu)
zpracovávané osobní údaje: e-mail, jméno a příjmení, doručovací adresa, telefon, případně IČ či DIČ, č. platební karty, č. účtu.

Osobní údaje poskytnuté uživatelem www.janapodzemna.cz při registraci-vyplnění objednávkového formuláře. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví. Údaje uživatelů budu zpracovávat po dobu trvání smlouvy (uskutečnění objednávky) a archivovat 10 let dle zákona (účetnictví).

 

Bezpečnost
Přijímám technická a organizační bezpečnostní opatření s cílem chránit vedené osobní údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Bezpečnostní opatření se s vývojem technologií snažím vylepšovat.

 

Právo na informace
Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, neváhejte mě kontaktovat, na požádání je opravím. Za správnost zadaných údajů do webových a objednávkových formulářů zodpovídá kupující či zájemce o zasílání informací zdarma. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na jana@vytvarne-navody.cz, kde vám jsem k dispozici.

 

Kodex ochrany údajů
Při návštěvě webových stránek, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace odběru informací, stažení ukázek z knihy či jiných produktů na www.janapodzemna.cz, případně anket, nebo při realizaci kupní smlouvy.

 

Použití a postoupení osobních údajů
Jana Podzemná používá Vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, plnění kupních smluv, účetnictví či na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Postoupení osobních údajů orgánům veřejné správy je možné jen v rámci závazných právních předpisů.

 

Možnost odhlášení
Vaše údaje používám k tomu, abych Vás mohla informovat o novinkách a službách (články na blogu, zasílání výtvarných námětů, kurzy, workshopy) či k realizaci kupní smlouvy (zajištění dodání produktů – knihy, workshopy, on-line kurzy). Případně ke zjištění Vášeho názoru na služby a produkty, tedy získání zpětné vazby. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit prostřednictvím emailové komunikace, abych mohla podle toho údaje zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

 

Cookies
Jana Podzemná a projekt www.janapodzemna.cz používá cookies k zajištění optimálního fungování webu, zjišťování preferencí návštěvníků a dle toho optimálně vytváří webové stránky. Cookies jsou malé „soubory“, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou např. využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.
Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči. Další podrobnosti naleznete zde.